Skip to main content

Rytmy i melodie języka angielskiego

Aktualny status
Brak dostępu
Price
Wewnętrzny
Get Started
This kurs is currently closed

Język angielski to nie tylko najpopularniejszy język globalnej komunikacji, ale również wyzwanie edukacyjne każdego ucznia. Nasz kurs poprowadzi Cię w wyjątkowy sposób poprzez najważniejsze podstawowe zagadnienia gramatyczne. Przede wszystkim słuchasz i powtarzasz, a umiejętność sama „wchodzi Ci do głowy”. Jeśli masz dosyć słodkich i infantylnych piosenek do nauki języków i cenisz wymowę native speakera, to ten kurs jest dla Ciebie.

Autor: Frank Parker

Lekcja 1 The Present Continuous Tense

Jak mówimy o czynnościach wykonywanych aktualnie? Z czego składa się czas Present Continuous? Jak zapytać o to, co zamierzamy zrobić?

Lekcja 2 The Present Simple

Jak mówimy o naszych czynnościach rutynowych? Jak opisać swój dzień? Jak zapytać o to, co lubimy?

Lekcja 3 Verb: can

W jaki sposób opowiadamy o swoich umiejętnościach? Jak możemy wyrazić, że żywimy jakąś nadzieję? Jak zapytać o coś, co potrafimy zrobić?

Lekcja 4 The Past Simple Tense

Jak opowiedzieć o wydarzeniach z przeszłości? Opis poprzedniego dnia. Kiedy używamy słowa „how about…” – przykład pytania.

Lekcja 5 The Future Simple Tense

Jak opowiedzieć o tym, co wydarzy się jutro. O tym, co zrobię i czego nie zrobię. Pytanie ze słowem „why” w odniesieniu do przyszłości.

Lekcja 6 The Past Progressive Tense

O czynnościach w przeszłości wykonywanych przez jakiś okres czasu. Opis wycieczki w góry i opowiadanie o pogodzie.

Lekcja 7 The Future Progressive Tense

O czynnościach wykonywanych w przyszłości przez jakiś okres czasu. Słownictwo dedykowane naprawianiu przedmiotów. Pytanie o przyczynę wydarzenia, które miało miejsce w przeszłości.

Lekcja 8 The Present Perfect Simple Tense

Jak mówimy o czynnościach z przeszłości mających wpływ na teraźniejszość? O podróży dookoła świata i o tym, jak wyrazić swoje marzenie.

Lekcja 9 The Past Perfect Simple Tense

O tym, jak opowiedzieć o czynności, która wydarzyła się wcześniej niż czynność przeszła. O kłopotach w szkole i o tym, jak można zapytać o ich przyczynę.

Lekcja 10 The Present Perfect Continuous Tense

Jak opowiedzieć o czynności wykonywanej w przeszłości, trwającej jakiś czas z aktualnym skutkiem dla teraźniejszości? O szkolnych testach. Mówienie o tym co robiłem i będę robił nadal.

Lekcja 11 The Future Simple in the Past Tense

Jak powiedzieć o czymś, co było już w przeszłości, ale w momencie wypowiadania przez nas zdania, stanowi dla nas przyszłość? O sportowych rozgrywkach międzyszkolnych i drużynach.

Lekcja 12 Expression to be going to

O tym, jak mówić o swoich zamiarach? Jak opisać swoje plany? Pytanie o cel.

Lekcja 13 Passive Voice of Present Continuous

O użyciu strony biernej w czasie teraźniejszym ciągłym. Jak opowiedzieć o czynności, która odbywa się w trakcie mówienia? O organizowaniu przyjęcia.

Lekcja 14 Passive Voice of the Future Simple Tense

O użyciu strony biernej w czasie przyszłym prostym. Jak wyrazić spontaniczne decyzje lub spekulacje związane z przyszłością? O firmowych eventach i o tym, czy są lubiane.

Lekcja 15 Passive Voice of Present Simple

O użyciu strony biernej w czasie teraźniejszym prostym. O koncercie w klubie jazzowym i o tym, przez kogo jest on grany.

Lekcja 16 Passive Voice of Present Perfect Simple

O użyciu strony biernej w czasie Present Perfect. O korespondencji mejlowej i o tym, jak zadać pytanie o to, jakie listy otrzymałem.

 

Skip to content