Skip to main content

Klucz do edukacji. Sztuka uczenia się.

Aktualny status
Brak dostępu
Price
Wewnętrzny
Get Started
This kurs is currently closed

 

Retoryka klasyczna dostarcza nam wiedzy, jak zostać profesjonalnym mówcą. Na zasadzie analogii tę metodę można z powodzeniem zastosować w procesie edukacji w dowolnej dziedzinie. Kurs pokaże, jak można zastosować 5 klasycznych zadań mówcy w uczeniu siebie lub kogoś oraz wskaże na to,co w edukacji ma największe znaczenie i z jakimi trudnymi zjawiskami spotykają się uczniowie w systemie szkolnym.

Autor: Debora Broda

Lekcja 1 O źródłach profesjonalnej edukacji

W poszukiwaniu źródeł edukacji. Czym jest retoryka klasyczna i jak błędnie bywa rozumiana. Jakich kompetencji dostarcza retoryka i jak można z niej skorzystać w procesie edukacji?

Lekcja 2 Cel i przedmiot edukacji

Po co się uczymy? Kiedy nie używać narzędzi retorycznych? Czego dziecko chce, albo musi się nauczyć i w jaki sposób obudzić jego ciekawość?

Lekcja 3 Rozumienie i weryfikacja treści

Rodzaje spraw. Jak zweryfikować, z jakiego rodzaju informacją mamy do czynienia? Różnica między wiedzą a poglądami. O opiniach w zakresie prawdopodobieństwa, dobra i piękna. Jak zbadać status sprawy i do czego może nam się to przydać. Między chaosem informacyjnym a uporządkowaniem.

Lekcja 4 Sztuka wydobywania treści z rzeczywistości

Czym jest Invetio? O teorii szukania. Pole zakłóceń, czyli oglądanie rzeczy z dalszej perspektywy. Teoria stref rozwoju. O określaniu tematów i tworzeniu tytułów. Co zrobić, żeby mieć pełny obraz danej sprawy? O argumentacji – dlaczego jest tak ważna? O wartości realizacji Inventio z udziałem ucznia.

Lekcja 5 Sztuka porządkowania treści

Dispositio – sztuka przemyślanego porządkowania treści. Jakie korzyści daje nam ta kompetencja? Filary zasobów wiedzy. Między rozwiązywaniem testów a ich tworzeniem.

Lekcja 6 Sztuka opracowywania języka danej dziedziny

Elocutio – opracowanie językowe. O tym, że każda dziedzina ma swój język. Od czego zależy poziom profesjonalizmu, który możemy osiągnąć? O ćwiczeniu tego, co rozumiemy i tego, czego nie rozumiemy. Ile dziedzin jesteśmy w stanie opanować na poziomie mistrzowskim? O etapach opracowywania stylu – poprawność, jasność, ozdobność i stosowność.

Lekcja 7 Sztuka zapamiętywania

Memoria – o sztuce zapamiętywania. Dlaczego narzędzia edukacyjne związane z pamięcią są dziś bardzo popularne? Jakie znaczenie ma dziś uczenie się na pamięć? O dwóch metodach zapamiętywania – powtarzanie i mnemotechnika.

Lekcja 8 Sztuka prezentacji treści

Actio – wygłoszenie mowy. O znaczeniu kompetencji związanych z komunikacją. Czy ubiór, gesty, emisja głosu i mowa ciała mają duże znaczenie? O ostatecznym rezultacie naszych przygotowań. O tym, jakie znaczenie ma audytorium.

 

Skip to content