Skip to main content

Klucz do edukacji. Jak zmotywować dziecko do nauki?

Aktualny status
Brak dostępu
Price
Wewnętrzny
Get Started
This kurs is currently closed

Motywacja do nauki jest jednym z kluczowych zagadnień w procesie edukacji. Skąd ona się bierze i jakie są przyczyny, że jej brakuje? Do udziału w kursie zapraszamy rodziców i nauczycieli, którzy chcą zbudować u dzieci i uczniów motywację wewnętrzną, zgodną z potrzebami dziecka. Treść kursu została zweryfikowana i skonsultowana przez specjalistów z zakresu psychologii i rozwoju dziecka.

Autor: Debora Broda

Lekcja 1 Przyczyny braku motywacji do nauki

Co jest kluczowe w procesie edukacji? Jakie są powody braku motywacji do nauki? O potrzebach emocjonalnych, adekwatności oferty edukacyjnej, przymusie szkolnym, motywacji zewnętrznej i postawie nauczyciela.

Lekcja 2 W szkole mamy

O potrzebach bezpieczeństwa i akceptacji. Różnica między rolą mamy i rolą taty. Budowanie bezpieczeństwa dziecka do końca trzeciego roku życia. Co to są odruchy przywiązaniowe? Casting na mamę. Figura przywiązania. Lęk separacyjny. Regulator wstydu. Na czym polega bazalna ufność? Rola taty w okresie budowania więzi z figurą przywiązania.

Lekcja 3 Budowanie bezpiecznej więzi

Jakie znaczenie ma obecność fizyczna mamy? Czy można w bezpieczny sposób zastąpić obecność mamy? O obecności fizycznej i adekwatnej responsywności. Schemat bezpiecznej regulacji emocji. Cztery najważniejsze kompetencje ze szkoły mamy. Filary bezpieczeństwa.

Lekcja 4 Negocjacje i potwierdzanie kompetencji

O potrzebie bliskości. Rola taty w nauce negocjacji. Kiedy budzi się potrzeba budowania poczucia własnej wartości i na czym ona polega? O różnych rolach mamy i taty w procesie edukacji. Kto pomaga, a kto ratuje?

Lekcja 5 Pozabezpieczne wzorce przywiązania

Jakie błędy może popełnić mama? O nieobecności i nieadekwatnej responsywności oraz o braku ochrony przed czynnikami z zewnątrz. Jakie przeszkody w budowaniu bezpiecznej więzi mogą wystąpić po stronie dziecka? Jakie urazy tworzą pozabezpieczne wzorce przywiązania?

Lekcja 6 Lękowo-ambiwalentny styl przywiązania

Jakie zachowania mamy budują lękowo-ambiwalentny styl przywiązania? Jakie wnioski z tych zachowań wyciąga dziecko? Jak radzi sobie dziecko i jakich zachowań się uczy w szkole ambiwalencji?

Lekcja 7 Lękowo-unikający styl przywiązania

Jakie zachowania mamy budują lękowo-unikający styl przywiązania? Jakie komunikaty docierają do dziecka? Jakie wnioski z tych zachowań wyciąga dziecko? Jak radzi sobie dziecko i jakich zachowań się uczy w szkole unikania? Schemat radzenia sobie z napięciem w stylu lękowo-unikającym.

Lekcja 8 Lękowo-lękowy styl przywiązania

Jakie zachowania mamy budują lękowo-lękowy styl przywiązania? Jakie wnioski z tych zachowań wyciąga dziecko? Jak radzi sobie dziecko i jakich zachowań się uczy?

Lekcja 9 Rozwój dziecka w różnych stylach przywiązania

O kryzysach rozwojowych. Rozwój dziecka w bezpiecznym stylu przywiązania, w lękowo-ambiwalentnym stylu przywiązania, w lękowo-unikającym stylu przywiązania i lękowo-lękowym stylu przywiązania.

Lekcja 10 Typowe reakcje rodziców

Co decyduje o naszych reakcjach? Jak zareaguje rodzic, który ma lękowo-ambiwalentny styl przywiązania, lękowo-unikający styl przywiązania, lękowo-lękowy styl przywiązania?

Lekcja 11 Jak można pomóc dziecku?

O poczuciu winy. Czy mogliśmy zrobić coś lepiej? Błędne reakcje na niekorzystne zachowania dziecka. Jak zadbać o swoje zasoby? Budowanie bezpiecznego stylu przywiązania. Opiekowanie się urazami z przeszłości. O prowadzeniu do bezpieczeństwa dziecka z lękowym stylem przywiązania.

Lekcja 12 Nieadekwatna propozycja edukacyjna

O tym, że każde dziecko jest inne. O podstawie programowej. Teoria stref rozwoju. Satysfakcja z procesu edukacji. Co może zrobić rodzic?

Lekcja 13 Przymus i motywacja zewnętrzna

Propozycja edukacyjna i możliwość jej weryfikacji vs przymus i kary. Skutki przymusu w procesie uczenia się. Skutki motywacji zewnętrznej. Czemu służą oceny, a czemu powinny służyć?

Lekcja 14 Postawa nauczyciela

O autorytecie, wiarygodności i wywoływaniu emocji pozostawiających niezatarty ślad. Różnorodność, łagodność i poczucie humoru. O nauczycielu akceptującym i pozwalającym na bliskość. Jak wywoływać emocje angażujące ucznia. O pasji, przykładach i oddziaływaniu na zmysły.

 

Skip to content