Skip to main content

Sztuka myślenia, Jak wnioskować?

Aktualny status
Brak dostępu
Price
Wewnętrzny
Get Started
This kurs is currently closed

Prawidłowe myślenie to podstawa edukacji. Wiąże się z formułowaniem odpowiednich wniosków na bazie różnych przesłanek. Czym jest wnioskowanie? Jakie są jego rodzaje i z jakimi błędami we wnioskowaniu możemy mieć do czynienia? Nasz kurs da Ci narzędzia, które pomogą Ci lepiej poruszać się w tej materii.

Autor: Piotr Lipski

Lekcja 1 Przykłady wnioskowań

Wnioskowanie Kubusia Puchatka, Detektywa Pozytywki, Mikołaja Kopernika i wielu innych. Enumeratywna definicja wnioskowania.

Lekcja 2 Czym jest wnioskowanie

Czynność i wytwór czynności. W jaki sposób przechodzimy od jednego stwierdzenia do drugiego w procesie myślenia. Czym są przesłanki? Jakie jest ich źródło? Czym jest wniosek? Związek między przesłanką a wnioskiem. Czym jest wnioskowanie? O wypowiedzi argumentacyjnej. Do czego zmierza wypowiedź? Standaryzacja wnioskowania.

Lekcja 3 Typy wnioskowań

Siła wnioskowania – wnioskowanie zawodne i niezawodne. Dedukcja i wnioskowania niededukcyjne (zwane także niekiedy indukcyjnymi w sensie szerokim lub uprawdopodobniającymi). Różne znaczenia słowa indukcja. Fundament logiki. Czym są wnioskowania uprawdopodobniające?

Lekcja 4 Wnioskowania detektywów

Na tropie rozumowania Sherlocka Holmesa. Jak rozpoznać, czy wnioskowanie jest niezawodne? Czym są wnioskowania do najlepszego wyjaśnienia? Potoczne i techniczne znaczenie słowa dedukcja.

Lekcja 5 Winny czy niewinny?

Przykład wnioskowania uprawdopodobniającego. Osłabianie i wzmacnianie takich wnioskowań. Jeszcze jedna różnica między wnioskowaniami dedukcyjnymi a uprawdopodobniającymi.

Lekcja 6 Poprawność materialna

O prawdziwości przesłanek. Omówienie przykładów, które obrazują, co się dzieje, gdy przesłanki są nieprawdziwe. O fałszywych i prawdziwych wnioskach.

Lekcja 7 Poprawność formalna

O tym, że poprawność formalna dotyczy wnioskowań przedstawianych jako dedukcyjne. Czym jest błąd formalny? Jak sprawdzić, czy wnioskowanie jest poprawne formalnie? Czy z faktu, że ulica jest mokra, wynika, że padał deszcz?

Lekcja 8 Wnioskowania mocne i słabe

Omówienie przykładów wnioskowań mocnych i słabych. O wnioskach przedwczesnych i pochopnych. Jak wywrócona cysterna wpływa na wnioskowanie o deszczu? Czy sąd jednego astronoma jest słabszy niż twierdzenie zespołu astronomów? Czy cały zespół astronomów może się mylić?

Lekcja 9 Błędne wnioskowanie a fałszywość wniosku

O tym, że nawet wnioskowanie bezwartościowe może mieć prawdziwy wniosek. W jaki sposób wykazać fałszywość wniosku?

 

Skip to content