Skip to main content

Sztuka myślenia, Jak jasno formułować myśli?

Aktualny status
Brak dostępu
Price
Wewnętrzny
Get Started
This kurs is currently closed

Każdy z nas myśli, ale chodzi o to, żeby myśli formułować jak najlepiej. Ten kurs dostarczy Ci narzędzi, które pomogą usprawnić proces precyzowania łasnych myśli. Poznasz świat definicji, precyzji językowej i podziałów logicznych oraz nauczysz się rozpoznawać błędy, które powodują, że wypowiedzi bywają niejasne.

Autor: Piotr Lipski

Lekcja 1 Szkoła myślenia

O wybitnych polskich filozofach i szkole lwowsko-warszawskiej. Czy cena za głupotę lub brak etyczności powinna być duża? O twórcach edukacji w zakresie krytycznego myślenia. Jasne i precyzyjnie formułowanie myśli jako cel, do którego chcemy dojść.

Lekcja 2 Definicje

O definiowaniu i precyzyjnym formułowaniu myśli. Definicja definicji. Rodzaje definicji. Wady i zalety definiowania przez wskazywanie na przedmiot. Natura definicji językowych. Definicje enumeratywne, równościowe. Definiendum i definiens. Czy można zdefiniować wszystko? Postulaty i aksjomaty.

Lekcja 3 Rodzaje definicji

Czym są definicje sprawozdawcze? Kiedy używamy definicji projektujących? Do czego służą definicje regulujące?

Lekcja 4 Definicja słowa „planeta”

Trzy rodzaje definicji na przykładzie Plutona. Czyste niebo starożytnych Greków. Gwiazdy stałe i wędrowcy. Kopernik i nowa wizja nieba. Wiek dwudziesty i nowe astronomiczne komplikacje. Doprecyzowanie z roku 2006. Metamorfozy definicji słowa „planeta”.

Lekcja 5 Definicja klasyczna

Pojęcia węższe i szersze. O zbiorze wszystkich drzew i zakresie pojęcia dąb. Elegancja tkwiąca w określaniu zakresów i poruszaniu się po zbiorach. Rodzaj najbliższy oraz różnica gatunkowa jako dwa elementy definicji klasycznej. Garść przykładów. Jak poszukiwanie rodzajów najbliższych może nam pomóc poukładać pojęcia w głowie? Błędy kategorialne. Czym na pewno nie jest szczęście?

Lekcja 6 Błędy z zakresie definicji

Jak wygląda prawidłowa definicja klasyczna? Kiedy definicje są za wąskie lub zbyt szerokie. Czy definicja może być jednocześnie za wąska i za szeroka? Adekwatna definicja słowa „babcia”. Czy w słownikach można znaleźć błędy?

Lekcja 7 Błędne koło

Jaki jest koń, każdy widzi. Mniej oczywiste przykłady definicji kołowatych oraz błędne koła pośrednie. Stanisław Lem i Encyklopedia Galaktyczna.

Lekcja 8 Precyzja językowa

Czy można przesadzić z precyzją językową? Słowa ostre i nieostre. Gdzie zaczyna się łysina? Wyrazy niewyraźne. Wymogi języka naukowego i prawniczego. Co decyduje o tym, że ktoś jest osobą?

Lekcja 9 Podział logiczny

Czy dzieci dzielą się na czyste i szczęśliwe? Czym są całość dzielenia i człony podziału? Co oznacza rozłączność lub jej brak? Czym jest warunek zupełności? Warunki podziału logicznego. Podział rzeczowy.

Lekcja 10 Wielostopniowe podziały logiczne

O typologii. Czym jest klasyfikacja obiektów? Klasyfikacja organizmów żywych.

Lekcja 11 Wieloznaczność

Humor oparty na wieloznaczności. Amfibolie i ekwiwokacje. Problemy komunikacyjne spowodowane wieloznacznością składniową i leksykalną.

 

Skip to content